AI och Botar

  • Neurala nätverk
  • Maskininlärning
  • “Natural Language Processing” (NLP)

Hur AI och Maskininlärning hjälper till att läsa dina kunders känslor

AI and Bots

Datavetenskap

  • Kundklustring
  • Ostrukturerad dataanalys
  • Regressionsanalys för AOV-maximering

Få big data att bli en artighets-coach för dina utvecklare

Data Science