Insamling av insikter kring e-handels data

 • Google Tag Manager setup
 • Beteendeanalys genom användande av värmekartor, klickkartor och skrollkartor
 • Förbättrad Google Analytics setup and upprensning av data

How to find valuable insights with Google Data Studio

eCommerce Data Insights Gathering

Digital analys

 • Datadriven validering av UI-effektivitet
 • Optimering av avvisnings-sidor
 • Konvertering av kundprofilering
Certified Specialists
x 13 Google Analytics Certifierade Specialister

Hur Google Analytics hjälper till att förbättra navigeringen av 230+ menyartiklar

Digital Analytics

UX & Konverteringsoptimering

 • Identifiering och lösande av problem med omvandlingsvägar
 • Laboratoriet för ögonrörelsemätning
 • Setup av datalager för e-handel och tagg-hanterare

Guide till konverteringsoptimering inom e-handel

UX & Conversion Rate Optimisation

Konverteringsoptimering för Mobila appar

 • Identifiering av orsaker till användarproblem och dess borttagande
 • Individuella skärminspelningar och analys av pek-värmekartor
 • Segmentering av användarflöde och kartläggning av konverteringsfaser

4 steg till konverteringsforskning för mobilappar

Mobile Apps Conversion Optimisation

UI A/B Testning för Konverteringsoptimering

 • Effektivisering av UI för konvertering
 • Datadrivna beslut för UI and omdesign
 • CRO/UX hypotesvalidering

Hur A/B testning hjälper ledande leverantör av ID-lösningar öka användares engagemang

UI A/B Testing for Conversion Optimisation